www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

104 osoby zatrudni miasto przy robotach publicznych

13.03.2014 r.

Na aktywizację zawodową osób bezrobotnych Wałbrzych otrzymał 818 623 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Planowany udział finansowy miasta wynosi dodatkowo 129 253,62 zł.

 

 

Gmina Wałbrzych jako organizator robót publicznych zaplanowała zorganizowanie prac dla 104 osób przez okres 4 miesięcy. Wytypowano dwie jednostki jako pracodawców do zatrudnienia tych osób, tj. Urząd Miejski w Wałbrzychu – 4 osoby oraz Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta – 100 osób. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1.680,- zł brutto.

 

 

 

W marcu ZDKIUM przyjął do pracy 39 osób. W maju i w sierpniu przyjęte będą dodatkowe 63 osoby. Pracownicy zatrudnieni są głównie przy pracach porządkowych. – Roboty publiczne to istotny element utrzymania czystości i porządku w mieście. Co roku rozszerzamy ich zakres, występując do ministerstwa o zwiększenie środków na ten cel – mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.