www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 467: Formularz PIT za osobę zmarłą

5.03.2014 r.

Moja mama zmarła w miesiącu listopadzie. Co mam zrobić aby otrzymać informacje o osiągniętych dochodach  mamy PIT , w celu rozliczenia z urzędem skarbowym? Nadmieniam że mieszkam Zielonej Górze. Ewentualnie – gdzie mam zadzwonić czy też złożyć odpowiedni wniosek?

Osoba zainteresowana – w tym przypadku syn – może ubiegać się o wystawienia PIT-u po zmarłym emerycie-renciście. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do ZUS-u, który powinien zawierać:

–  dane osoby zmarłej tj. imię i nazwisko, datę urodzenia (pesel),

– ostatnie miejsce zamieszkania oraz

– dane osoby wnioskującej wraz ze wskazaniem na jaki adres należy przesłać PIT.

Wniosek ten można złożyć osobiście w najbliższym oddziale ZUS lub przesłać go listownie (Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu, ul. Kasztanowa 1, 58-390 Wałbrzych).

avatardodał: