www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wizytowali Starą Kopalnię

4.02.2014 r.

Radni miejscy i członkowie Rady Kultury mogli w czwartek (30 stycznia) prześledzić postępy prac największej prowadzonej obecnie w Wałbrzychu inwestycji.

 

 

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia obejmuje ok. 4 ha terenów, na których znajduje się 16 budynków wpisanych do rejestru zabytków. Gmina Wałbrzych pozyskała dofinansowanie ze środków RPO Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia. Przewiduje realizację prac budowlanych w obrębie 11 zabytkowych budynków STAREJ KOPALNI, rekultywację placów i przestrzeni publicznych, na których zlokalizowane zostaną eksponaty muzealne i elementy małej architektury.

 

 

Prace wykończeniowe trwają już w Budynkach 1 – Łaźnia i Lampiarnia, 3 – Warsztat Mechaniczny, 5 – Ekspozycja Maszyn, 6 – Klub Muzyczny Montownia, Budynku 7 , 9 i 8, w którym powstaje Europejskie Centrum Ceramiki.

 

W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu udostępniona zostanie podziemna trasa turystyczna, w której eksponowane będą wielkogabarytowe pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp. Wartość zadania we wniosku aplikacyjnym wynosiła 52 575 622, 14 zł, dofinansowanie: ze środków UE wynosi 68,08%.

 

 

Jak zaznaczył Prezydent Roman Szełemej : „To projekt na skalę europejską. Dofinansowanie ze środków UE nie zabezpiecza wykonania wszystkich prac. Ranga i rozmach tej inwestycji wymaga dodatkowych pieniędzy, które konsekwentnie pozyskujemy ze źródeł zewnętrznych. Do tej pory pozyskaliśmy już ponad 46 milionów złotych. – mówił Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.

 

 

Prace budowlane objęte I etapem, na które pozyskano dofinansowanie unijne, zakończone zostaną do końca 2014 r.