„Kochanka Freuda” to wspólne dzieło literackie Karen Mack oraz Jennifer Kaufman producentki telewizyjnej i dziennikarki. Historia jest próbą literackiego odtworzenia domniemanego romansu między znanym psychoanalitykiem, a jego szwagierką.

 

Minna Bernays – niezależna, trudna i bardzo inteligentna młoda kobieta z powodu braku konformizmu traci kolejną posadę. Jedyną możliwością stanie się zamieszkanie z siostrą oraz jej mężem – Zymuntem Freudem. Wkrótce odkrywa, że jej pasjonujące dyskusje ze szwagrem przeradzają się w coś więcej.

 

Autorki Kochanki Freuda opierając się na ostatnich dokumentacjach potwierdzających romans Freuda rekonstruują związek między Minną a jej szwagrem, skupiając się na dwóch pierwszych latach obecności Minny u Freudów. Opisane zdarzenia są fikcją literacką, ale czy tylko?

 

Historia jest nie tylko próbą odpowiedzenie na pytanie: Co ich łączyło? To także studium nad losem kobiet w przededniu drugiej wojny światowej. Mamy tu bowiem dwie siostry wybierające skrajnie różne ścieżki życiowe. Martha – gospodyni domowa borykająca się z sześciorgiem dzieci i trudami prowadzenia domy oraz Minna – niezamężna przez całe życia, starannie odrzucająca pretendentów do jej ręki, parającą się pracą zawodową, niezależna finansowo i światopoglądowo. Do tego wiernie odtworzony obraz Wiednia w tle.