www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

1 800 000 zł na podniesienie kwalifikacji wałbrzyskich nauczycieli

28.01.2014 r.

Gmina Wałbrzych i wałbrzyskie Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Roberta Jaworskiego realizują projekt dotyczący podnoszenia kwalifikacji w oświacie. Wspólne zamierzenie pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli” ma charakter pilotażowy w związku ze zmianami, jakie ostatnich latach nastąpiły w edukacji. W rezultacie szkoły i przedszkola będą lepiej przygotowane do realizowania polityki edukacyjnej państwa.

 

 

Projekt realizowany do końca czerwca 2015 roku jest finansowany ze środków europejskich (1,6 mln zł) i budżetu krajowego (0,3 mln zł). Bierze w nim udział 27 dyrektorów i 378 nauczycieli. Jego założenia korespondują z podjętym przez Prezydenta Wałbrzycha programem „Szkoła od Nowa”. Roman Szełemej niejednokrotnie podkreślał, że celem strategicznym inwestycji w infrastrukturę oświatową miasta jest przede wszystkim wyższy poziom nauczania i wyników w nauce osiąganych przez wałbrzyskie dzieci i młodzież.