www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Stypendia dla miłośników Słowacji

28.01.2014 r.

Ruszyła IV edycja Konkursu o stypendia Polsko-Słowackiego Funduszu Stypendialnego. Konkursy stypendialne dla Polaków i Słowaków to inicjatywa Konsulatu Republiki Słowackiej we Wrocławiu i Fundacji Edukacji Międzynarodowej. O pieniądze na naukę mogą starać się polscy studenci, których interesuje poznawanie kultury, nauki i języka Słowacji i młodzi Słowacy zainteresowani Polską. Stypendia czekają też na studentów uczelni artystycznych w obu krajach.

 

 

Zainteresowani powinni zapoznać się z regulaminem i skrupulatne wypełnić wniosek o stypendium. Oba dokumenty dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.fem.org.pl. Wnioski należy przesyłać pocztą do 15 lutego 2014 r. do siedziby Konsulatu Republiki Słowackiej we Wrocławiu.

 

 

W ramach obecnej edycji konkursu kandydaci mogą starać się o stypendia naukowe lub artystyczne na okres maksymalnie 5 miesięcy, w miesięcznej wysokości – maksymalnie – 500 euro. O wysokości stypendium zadecyduje Komisja oceniająca wnioski. Dodatkowym warunkiem dla kandydatów z Polski jest stałe zameldowanie ubiegającego się o stypendium na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego oraz studiowanie na 1, 2 lub 3 stopniu studiów wyższych na uczelni w Polsce.