www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl

Dom Dziecka „Rodzinka”

1.01.2014 r.

Dla wychowanków tej placówki publikujemy link do archiwalnej strony. Może ktoś szuka wspomnień… http://www.rodzinka.szm.com/archiwum/