www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przedsiębiorcy w Dzierżoniowie zwolnieni od podatku

10.01.2014 r.

Dzierżoniowscy radni przyjęli uchwałę umożliwiającą zwolnienia z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy zainwestują lub stworzą w mieście nowe miejsca pracy. Decyzja rady, podobnie jak w przypadku przyjęcia budżetu na ten rok była jednogłośna. Zwolnienie z podatku od nieruchomości możliwe będzie po spełnieniu następujących warunków: nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec miasta, rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia zgłoszenia, zakończenia nowej inwestycji w czasie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji i utworzenia zadeklarowanych nowych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji. Prawo do ulg wynikających z podjętej przez Radę Miejską Uchwały nie dotyczy przedsiębiorstw działających w ramach dzierżoniowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.