www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

‚Szaniawing’ w Teatrze Dramatycznym

9.01.2014 r.

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej realizuje projekt pod nazwą „Szaniawing”, polegający na czytaniu tekstów autorstwa Jerzego Szaniawskiego – patrona Teatru.

 

Odbyły się już trzy czytania, w których udział wzięli pracownicy Teatru nie będący aktorami, przedstawiciele władz Wałbrzycha, środowisk biznesowych, dziennikarze i widzowie. Aktualnie poszukujemy osób, których pochodzenie potwierdza wielokulturowość i wieloetniczność wałbrzyszan. Szukamy mieszkańców naszego miasta pochodzenia niemieckiego, czeskiego, żydowskiego, francuskiego i kresowego.

 

 

Każde czytanie poprzedzone jest spotkaniami, na których czytający wybierają tekst do czytania, dokonują podziału tekstu i ustalają formę czytania. Decydują czy chcą wystąpić w kostiumach, czy też nie.

 

 

Termin Szaniawingu przypada na 23 stycznia, to jest czwartek, a miejscem będzie scena kameralna. Próby planowane są na piątki, być może wypadną jeszcze w soboty, to do ustalenia z czytającymi. Osobą koordynującą całość jest Krzysztof Kobielec [tel. 668 035485].