www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 466: Zasiłek chorobowy przy umowie zleceniu

13.12.2013 r.

Pracuję na umowę zlecenie na czas nieokreślony z pełnym oskładkowaniem. Czy w przypadku dłuższej choroby (np. pół roku) będę otrzymywał jakieś środki od pracodawcy lub z ZUS przez cały okres niezdolności do pracy?

Odpowiedź:

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu (art.6 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu i zgodnie z art. 4 powyższej ustawy prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 182 dni. Natomiast jeśli po tym okresie nadal jest się niezdolnym do pracy, a dalsze leczenie może pomóc w odzyskaniu zdolności do pracy, można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane maksymalnie na okres 12 miesięcy.

 

 

 

avatardodał: