www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha

25.11.2013 r.

Do 31 grudnia 2013 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu można składać wnioski o przyznanie nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2013 r. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać instytucje kultury, szkoły wyższe, stowarzyszenia społeczno – kulturalne, związki i stowarzyszenia zawodowe i twórcze, osoby fizyczne i prawne.

Regulamin przyznawania nagród (stanowiący załącznik do Uchwały nr VIII/101/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 kwietnia 2003 r.) i wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (w zakładce „Kultura i sport”) oraz w Biurze Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (Pl. Magistracki 1, pok. nr 21, tel.: 74 66 55 106).