www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Powołanie Klastra Sudecka Sieć Innowacji

24.11.2013 r.

W dniu 14.11.2013r. podczas trwania Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm w Jeleniej Górze, została uroczyście podpisana umowa o utworzeniu Klastra Sudecka Sieć Innowacji, którego jednym z członków założycieli jest Sudecki Związek Pracodawców.

 

 

 

Głównymi celami Klastra są:

 

 

– integracja współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz działań innowacyjnych pozytywnie wpływających na rozwój Sudetów

 

– wzmacnianie impulsów rozwojowych poprzez wymianę wiedzy, promocje i rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

 

 

Realizacji wyżej założonych celów służyć ma m.in:

 

 

 

Diagnoza i opracowanie koncepcji rozwiązywania problemów gospodarczych występujących w Sudetach;

Odtwarzanie wartości kulturowych Sudetów;

Tworzenie baz innowacji i wiedzy w oparciu o idee działalności centrów kompetencji;

Kojarzenie i wspieranie proinnowacyjnych interesów firm, instytucji i instytutów naukowo-badawczych.

 

Pozostali członkowie – założyciele to:

 

 

 

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.,

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A.,

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa,

CMS Consulting InGosTur – Instytut Gospodarki Turystycznej.