www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Budżet Wałbrzycha

21.11.2013 r.

Prezydent Roman Szełemej przedstawił dzisiaj projekt budżetu miasta na 2014 r. – Jest to budżet przyśpieszonego rozwoju Wałbrzycha. W przyszłym roku wydamy ponad 600.000.000 zł, z czego rekordowy poziom 32% wydatków przeznaczony będzie na inwestycje – zapowiedział prezydent Roman Szełemej.

187.454.086 zł to kwota jaką miasto wyda na inwestycje. Ponad 72 miliony zł przeznaczone jest na inwestycje drogowe. – „Wałbrzych na nowej drodze ” to program modernizacji infrastruktury w mieście. Jest jednym z głównych osi wydatków – dodał prezydent.

Na liście dróg przebudowywanych w 2014 r, znajdują się:

1. Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska -Uczniowska-de Gaulle’a – kontynuacja zadania

2. Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha – kontynuacja zadania

3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha oraz na terenie gminy Walim

4.Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia

5. Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu – kontynuacja zadania

6.Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu

7.Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową – kontynuacja zadania

8. Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu

9.Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu

10.Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu

11. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

Kolejny priorytet to budowa mieszkań i rewitalizacja budynków komunalnych wraz z małą infrastrukturą. Na to Wałbrzych wyda prawie 30 milionów.

Duże środki zostaną przeznaczone na miejski program „Szkoła od Nowa” , czyli modernizację wałbrzyskich placówek oświatowych.

Realizowany będzie program Zielony Wałbrzych 2020. W jego ramach zostanie wybudowanych prawie 10 km ścieżek rowerowych, wymienione zostanie oświetlenie miejskie na energooszczędne, utworzone będą programy dopłat do przyłączy oraz budowy przydomowych oczyszczalni.

W przyszłorocznym budżecie znalazło się również 20 projektów, które wybrali mieszkańcy w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Ich koszt to prawie 4 miliony złotych.