www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przygotowania do 1-go Listopada

27.10.2013 r.

Rozpoczął się okres intensywnych przygotowań do Dnia Wszystkich Świętych.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta prowadzi prace porządkowe przy wałbrzyskich nekropoliach. Miejski Zakład Usług Komunalnych, który odpowiada za utrzymanie trzech miejskich cmentarzy przy ul. Moniuszki, ul. Cmentarnej i ul. Żeromskiego informuje, że w tym roku większa będzie liczba toalet i pojemników na śmieci. Ponadto pracownicy MZUK będą pełnić dyżury na miejskich cmentarzach, udzielając informacji i pomocy mieszkańcom.

 

1 listopada wzmożona będzie częstotliwość komunikacji miejskiej. Zmianie ulegnie również organizacja ruchu.

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU OBOWIĄZUJĄCE W DNIACH

OD 31.10.2013r. DO 03.11.2013r.

W dniach od 31.10.2013r. do 03.11.2013r.

ul. Sikorskiego:

( odcinek między ul. Przemysłową i Moniuszki )

– na dwóch jezdniach, na skrajnych wydzielonych pasach ruchu przy chodnikach zostaną wyznaczone miejsca postojowe,

( odcinek między ul. Przemysłową do wiaduktu )

– w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych na ul. Sikorskiego, zostanie udostępniona wschodnia jezdnia z przeznaczeniem na wyznaczenie miejsc postojowych. Po obu stronach jedni zostaną wyznaczone miejsca postojowe, dla ruchu pojazdów samochodowych pozostanie pas środkowy. Wyjazd odbywać się będzie łącznicą prowadzącą w kierunku ul. 1 Maja (Sobięcin).

ul. Przemysłowa:

– obowiązywać będzie zakaz ruchu z wyłączeniem taksówek w godzinach 8.00-18.00 dla tych pojazdów. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od pl. Na Rozdrożu do ul. Sikorskiego,

– obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania, pojazd pozostawiony w godzinach 8.00-18.00 zostanie usunięty na koszt właściciela.

ul. Pułaskiego :

– obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach z wyłączeniem taksówek w godzinach 8.00-18.00. Odcinek między cmentarzami będzie trwale wygrodzony, nie będzie możliwy dojazd do cmentarza przy parafii Św. Barbary od strony ul. Pułaskiego.

ul. Moniuszki:

– po stronie budynku byłego komisariatu policji, na odcinku od komisariatu do skrzyżowania

z ul. Sikorskiego, zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania.

ul. Wyszyńskiego:

– na odcinku od skrzyżowania z ul. Piętnastolecia do skrzyżowania z ul. Broniewskiego będzie wprowadzony zakaz zatrzymywania.

ul. Żeromskiego:

-obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Chałubińskiego do ul. Bema.

ul. Wańkowicza:

– obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Duboisa do ul. Bema po jednej stronie jezdni, po drugiej stronie zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Na ulicy Bema zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe.

ul. Piaskowej :

– obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania na całej długości drogi.

Ulica otwarta pozostanie dla ruchu do czasu zapewnienia przejezdności, w przypadku wystąpienia utrudnień zostanie zamknięta dla ruchu przez Straż Miejską.

ul. Cmentarna :

-obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania na całej długości drogi.

ul. Poznańska :

– na drodze dojazdowej do cmentarza obowiązywać będzie zakaz ruchu w obu kierunkach

z wyłączeniem taksówek w godzinach 8.00-18.00,

– po obu stronach jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania na odcinku od ul. Curie-Skłodowskiej do ul. Internatowej.

1 listopada autobusy komunikacji miejskiej kursować będą jak w dni robocze

z wyjątkiem linii nr 4, która obsługiwać będzie trasę: Podzamcze – Rusinowa

wg specjalnego rozkładu jazdy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 641 44 44 lub na stronie www.zdkium.walbrzych.pl.

O bezpieczeństwo mieszkańców dbać będzie Straż Miejska, jak i Policja, które sukcesywnie zwiększają liczbę patroli w okolicach i na wałbrzyskich cmentarzach.