www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego w Wałbrzychu

25.10.2013 r.

22 października 2013 r., na terenie auli w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu, przy ul. Sokołowskiego 75, odbyła się konferencja dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Potrzeby młodzieży w moim powiecie”, w trakcie której wybrani uczniowie z wałbrzyskich szkół omówili obecne problemy i oczekiwania młodzieży z Wałbrzycha.

W konferencji wzięło udział ok. 70 uczniów oraz zaproszeni goście, w tym Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Młodzieży.

 

Uczniowie wałbrzyskich szkół sformułowali wnioski i postulaty dalszych działań dla młodzieży w mieście. Dyskusje odbyły się metodą „open space”, która zakładała, iż uczniowie sami zgłaszali tematy rozmów, które następnie omawiano w grupach.

W trakcie konferencji odbyły się wybory 2 delegatów z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – organu opiniodawczego młodzieży z Dolnego Śląska. Inauguracja Sejmiku nastąpi w grudniu br.

Delegatami z Wałbrzycha do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostali Nikola Foryś z Zespołu Szkół nr 4 oraz Damian Butrym z Zespołu Szkół nr 5.