www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 465: Emerytura w UE

21.10.2013 r.

Mój tata od 1964 do 1972 roku pracował w NRD. Mieszkał tam i był tam zameldowany. Miał niemieckie obywatelstwo, którego zrzekł się poprzyjeździe do Polski. W Polsce pracował 22 lata. Od 1995 do 2013 roku przebywał na rencie. W tym roku przeszedł na emeryturę. Do ZUS-u złożył formularz ZUSRp-1E. Chociaż ZUS Oddział w Wałbrzychu dostał dokumenty potwierdzające pracę w NRD, polecił żeby samemu poszukać zarobków, jakie były w tamtych latach w Polsce na poszczególnych stanowiskach. Czy mój tata nie powinien złożyć dodatkowo formularzu unijnego E 207PL? Czy to on ma się zajmować szukaniem zarobków, jakie były w tamtychczasach w Polsce? W dokumentach złożonych do ZUS-u są wyszczególnione zarobki na stanowiskach zajmowanych w NRD. Jakie są zasady obliczania wysokości emerytury w takim przypadku? Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.

Odpowiedź:

Jak wynika z przepisu prawa, jeżeli w okresie, z którego  wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą -do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń przyjmuje się  za okresy tego zatrudnienia kwoty wynagrodzeń przysługujących w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju, w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Przepis ten stosuje się do przebytej przed dniem 1.01.1991 r. pracy za granicą i ma zastosowanie do sprawy Pani taty. W przypadku braku możliwości  uzyskania zarobków innego pracownika zatrudnionego w kraju w takim samym lub podobnym charakterze – istnieje  możliwość ustalania takich zarobków przez ZUS. O tym fakcie należy nas powiadomić.

Pani tato przy wniosku o emeryturę nie powinien składać formularza unijnego E-207, ponieważ w stosunku do okresów pracy w Niemczech do 31.12.1990 r. ma zastosowanie umowa polsko-niemiecka z 1975 r. Z jej zapisów wynika, że okresy pracy w Niemczech – w zakresie spraw emerytalno-rentowych – są traktowane jak okresy polskie. Uczestniczą zatem w ustalaniu prawa i wysokości polskich świadczeń i są traktowane jakby były przebyte na obszarze Polski.

avatardodał: