www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Duże inwestycje w oczyszczalnie ścieków

18.10.2013 r.

Na Dolnym Śląsku powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o długości w sumie 450 kilometrów. Inwestycje warte są ponad 630 mln zł podlicza Gazeta Wyborcza. Zostały dofinansowane ze środków unijnych. Zakończyła się budowa nowych oczyszczalni ścieków w Ziębicach i Sulikowie, a także modernizacja zakładów w Środzie Śląskiej, Dzierżoniowie,czy Bielawie. Inwestycje współfinansowane były z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie obsługiwanych jest kolejnych 13 projektów, na które zawarte zostały już odpowiednie umowy na dotacje.