www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zarząd Województwa popiera rozszerzenie Aglomeracji Wałbrzyskiej

5.10.2013 r.

Kilka tygodni temu Rada Samorządowa Aglomeracji Wałbrzyskiej wyraziła wolę rozpoczęcia procedury przyjmowania gmin: Świdnica, gminy wiejskiej Świdnica, Strzegom, Żarów, Jaworzyna Śląska, Dobromierz, Marcinowice do Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AW.

Dalsze etapy poszerzenia aglomeracji wiążą się jednak z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz przygotowaniem zaktualizowanych dokumentów strategicznych aglomeracji. Na dzisiejszym spotkaniu Rady Samorządowej AW w Zamku Książ, udział wzięli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Członek Zarządu Jerzy Tutaj, a także szefowie 7 gmin aplikujących do Aglomeracji.

 

Aglomeracja Wałbrzyska to oddolna inicjatywa samorządów, skupionych wokół wspólnych spraw i wizji rozwoju. Nowa perspektywa środków unijnych daje nam ogromną szansę. Razem jesteśmy w stanie powalczyć o więcej i skuteczniej – mówił Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, inicjator Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Aglomeracja Wałbrzyska to nowa jakość nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nie jedyne narzędzie do wykorzystania w ramach takiej współpracy. Dla województwa dolnośląskiego jesteście liczącym się graczem – mówił Rafał Jurkowalniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

– Poszerzona aglomeracja to ponad czterystutysięczna populacja. Czyni nas to poważnym partnerem na szczeblu regionalnym, jak i krajowym – uzupełnił Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy.

– Umiejętność współpracy to krok do budowania przewagi. Rozszerzenie aglomeracji może wpłynąć na wizerunek całego województwa dolnośląskiego – dodał Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek.

Podczas posiedzenia Rady Samorządowej dyskutowano nad harmonogramem pracy i uzupełnieniem wszystkich strategicznych dokumentów aglomeracji, potrzebnych przy negocjacjach o środki z nowej perspektywy unijnej.