www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

‚Bezpieczny Dolnoślązak’

28.09.2013 r.

Jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, co zrobić w przypadku wybuchu pożaru, jak zachowywać się nad wodą lub w górach oraz bezpiecznie korzystać z internetu – tego wszystkiego dowiedzą się przedszkolaki i uczniowie w ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak”. Przedstawicie samorządu województwa podpisali porozumienie z dolnośląską policją, pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną, GOPR-em oraz WOPR-em o współpracy przy realizacji programu. Samorząd przeznaczył na warsztaty ponad 100 tys. zł. Dużo praktycznych zajęć, mniej teorii – taka idea przyświeca warsztatom, które odbędą się w 40 placówkach edukacyjnych z Dolnego Śląska. Szkoły lub przedszkola, które chcą zgłosić się do programu mają czas do 10 października.