www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Współpraca uczelnie z Sudeckim Związkiem Pracodawców

28.09.2013 r.

Od nowego roku akademickiego rozpocznie działalność Rada Biznesu przy Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy. Uczelnia podpisała porozumienie w tej sprawie z Sudeckim Związkiem Pracodawców. Współpraca uczelni z pracodawcami ma dotyczyć praktycznych elementów kształcenia oraz tworzenia kierunków, których absolwenci są potrzebni na rynku pracy. Jest to pierwsza uczelnia niepubliczna o profilu technicznym na Dolnym Śląsku, która podpisała takie porozumienie z Sudeckim Związkiem Pracodawców.