www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 462: Prawo do wcześniejszej emerytury

23.09.2013 r.

Czy kierowca urodzony w 1959 roku będzie miał prawo do wcześniejszej emerytury ,jeżeli do końca 1998 roku miał przepracowane 24 lata, w tym 15 w warunkach szczególnych i przez rok przebywał na rencie chorobowej? Dodam, że ciągle jeszcze pracuję jako kierowca w komunikacji miejskiej, czyli w warunkach szczególnych. Kiedy osiągnę wiek 60 lat, będę miał przeszło 40 lat pracy.

 

Odpowiedź:

 

Szanowny Panie,

 

ze względu na brak co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych przebytych do 31.12.1998r. nie uzyska Pan prawa do wcześniejszej emerytury określonej ustawą emerytalną. Jednakże z chwilą ukończenia 60 lat życia, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku i rozwiązania stosunku pracy, spełni Pan warunki do emerytury pomostowej. W tym przypadku pracodawca powinien opłacać za Pana składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ująć Pana w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze.

avatardodał: