www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wydano 2,5 miliona na pomoc bezrobotnym

19.09.2013 r.

Ponad 2,5 mln zł wydano na pomoc bezrobotnym z Dolnego Śląska, którzy stracili pracę z winy pracodawcy. Program pod nazwą „Aktywizacja rynku pracy – wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców” realizowany był od października 2011 do września tego roku. W jego ramach ponad 120 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń pozwalających na przekwalifikowanie zawodowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się kursy dotyczące kadr i płac, finansów i księgowości, prawa jazdy kat. D i C+E, zaś nieco mniejszym – kursy komputerowe czy obsługi wózka widłowego. Ponad siedemdziesiąt osób zdecydowało się założyć własną działalność gospodarczą. Połowa z nich dostała jednorazowe, bezzwrotne dotacje w wysokości od 30 do 40 tys. zł. Pieniądze te przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia firmy. Osoby, które dostały taką pomoc muszą utrzymać działalność przez rok. Pozostali samozatrudnieni skorzystali z sześciomiesięcznego wsparcia pomostowego w wysokości 1 tys. zł m.in. na opłacanie składek ZUS.