www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wizyta funkcjonariuszy z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu

11.10.2012 r.

Wczoraj (środa) we Wspólnej Placówce w Kudowie Słonem odbyła się wizyta studyjna 15 funkcjonariuszy służb porządku publicznego Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu – przedstawicieli Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Ministerstw Spraw Zagranicznych, Służb Granicznych i Celnych oraz Agencji do Spraw Kontroli Narkotyków. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami dotyczącymi organizacji i działania wspólnych placówek oraz zadaniami jakie realizują. Spotkanie było okazją do przekazania doświadczeń i spostrzeżeń w zakresie współpracy transgranicznej.

 

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Adam Pawlus oraz Kierownik Wspólnej Placówki mjr SG Przemysław Lis. To kolejne spotkanie ze Strażą Graniczną RP, dwa dni wcześniej delegacja przebywała w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku.