www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szansa na nowe inwestycje w dolnośląskich kurortach

5.09.2013 r.

Nowe oferty zabiegów, wyższy standard miejsc noclegowych, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny pojawią się w dolnośląskich uzdrowiskach już wkrótce dzięki pieniądzom z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponad 17,5 miliona złotych podzieli Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Dotacja na jeden projekt może wynieść nawet 4,8 miliona złotych.

 

 

Na Dolnym Śląsku znajduje się jedna czwarta wszystkich miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Siłą są niezwykłe krajobrazy, właściwości lecznicze klimatu i wód, słabością – niewystarczająca i przez lata zaniedbywana infrastruktura. Dlatego niezbędne są inwestycje w tym sektorze. Te przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność uzdrowiskową, czyli np. sanatoria, przychodnie, szpitale uzdrowiskowe, zakłady przyrodolecznicze zlokalizowane w jednej z miejscowości uzdrowiskowych mogą liczyć na pokrycie części kosztów związanych z zakupem nieruchomości, robót budowlanych, specjalistycznego sprzętu czy wyposażenia. Wydatki te muszą wiązać się z powstaniem nowych usług uzdrowiskowych, modernizacją obiektów.

 

Na przygotowanie dokumentacji przedsiębiorcy mają miesiąc. W tym czasie muszą wypełnić wniosek w Generatorze Wniosków (program dostępny na stronie: www.dip.dolnyslask.pl) oraz przygotować załączniki (np. promesa kredytowa, dokumenty finansowe, itp.). Całość należy złożyć w dniach 08-10 października w godz. 8.00-15.00 w siedzibie DIP (Wrocław, ul. Strzegomska 2-4). Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego DIP telefonicznie: 71 776 58 12 lub -13, e-mailowo: [email protected] lub podczas konsultacji w siedzibie.

 

 

Warto pamiętać:

Dolnośląskie uzdrowiska to: Cieplice Śląskie-Zdrój, Czerniawa-Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój

Wartość netto planowanych przez firmy wydatków kwalifikowalnych, czyli tych, które mogą być dofinansowane, musi się mieścić między 100 tys. a 8 mln złotych. Dotacja może wynosić zależnie od wielkości firmy od 40 proc. (duże firmy) do 60 proc. (mikro i małe firmy)

Dofinansować można m.in. zakup gruntu, materiałów i robót budowlanych wyposażenia, oprogramowania, specjalistycznych szkoleń

Wydatki mogą być ponoszone po otrzymaniu informacji, iż projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym

Przedsiębiorcy wypełniają wniosek o dofinansowanie korzystając z udostępnionego na stronie www.dip.dolnyslask.pl programu „Generator wniosków” i w dn. 08-10 października składają dokument w DIP