www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Będzie nowoczesny sprzęt w Starej Kopalni

2.09.2013 r.

Gmina Wałbrzych pozyskała kolejne środki na rewitalizację Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” z Unii Europejskiej. Dofinansowanie w wysokości 2 319 208,12 PLN (85% kosztów kwalifikowanych) pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wyposażenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w nowoczesny sprzęt informatyczny, który umożliwi m.in. stworzenie interaktywnych wystaw muzealnych i ścieżki dydaktycznej.

 

 

Zakup sprzętu posłuży między innymi do interaktywnych i pasywnych projekcji, spektakli prezentacyjnych w oparciu o wykrywanie ruchu oraz do skanowania ekspozycyjnego i inwentaryzacji muzealiów.

 

Łącznie do maja 2014 roku instytucja kultury Gminy Wałbrzych wyposażona zostanie m.in. w komputery stacjonarne i przenośne wraz z niezbędnym oprogramowaniem, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, kamery termowizyjne z detektorami, a także monitory z nakładkami dotykowymi. Zakupione urządzania wprowadzą zwiedzających w świat techniki i umożliwią np. rysowanie na ekranie czy też obsługę aplikacji związanych z daną prezentacją bez użycia klawiatury.

 

 

Całkowita wartość projektu „Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych – Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” wynosi 3 356 425,44 PLN.