www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Informatorium Urzędu Statystycznego zaprasza

28.08.2013 r.

Informatorium Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do swojej siedziby przy ul. Mickiewicza 14 do korzystania z bogatego zasobu publikacji statystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i europejskim. Można tam dowiedzieć się m.in. o aktualnej liczbie ludności w gminach i powiatach, o bezrobotnych i stopie bezrobocia, czy liczbie podmiotów gospodarczych, pomożemy w wyszukiwaniu informacji na stronie Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl Informacje można uzyskać odwiedzając US w godzinach pracy codziennie od 7.15 do 15.15, w poniedziałki do 18.00 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 886 92 20.