www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wizyta ministra w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej

10.10.2012 r.

9 października w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku przebywał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk, który z ramienia MSW odpowiada za reorganizację Straży Granicznej. Ministrowi towarzyszył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik Tracz.

Podczas pobytu ministrowi przedstawiono działalność SOSG, osiągane wyniki i zamierzenia, zapoznano także z infrastrukturą znajdującą się na terenie kompleksu w Kłodzku. W trakcie spotkania z kadrą kierowniczą minister przedstawił założenia restrukturyzacji Straży Granicznej na południowej granicy RP. Zapowiedział, że decyzję w sprawie dalszego istnienia oddziałów na południu poprzedzi gruntowna analiza, ponieważ struktura organizacyjna formacji musi uwzględniać rzeczywiste zagrożenia.

 

Minister Piotr Stachańczyk podkreślił, że głównym zadaniem Straży Granicznej wewnątrz kraju będą sprawy związane z cudzoziemcami – ich pobytem i zatrudnieniem. Zaznaczył również, że formacja będzie zajmowała się sprawami związanymi z handlem ludźmi.

Honory gospodarza pełnił Komendant SOSG ppłk SG Waldemar Hołodniuk.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, dotyczącej restrukturyzacji Straży Granicznej na południowej granicy RP, minister Piotr Stachańczyk odwiedzi również Śląski Oddział Straży Granicznej.