www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Uwagi Obywatelskiego Wałbrzycha w sprawie Budżetu Partycypacyjnego

17.08.2013 r.

Jako Grupa Wałbrzyszan pn. Obywatelski Wałbrzych chcemy podziękować za chęć stworzenia budżetu partycypacyjnego w Wałbrzychu w roku 2014. Cieszymy się, że nasz projekt złożony 15 lipca stał się bodźcem dla włodarzy naszego miasta do rozpoczęcia prac przez wybrany zespół nad własnym projektem budżetu obywatelskiego tydzień później. Chcielibyśmy jednak zgłosić kilka swoich uwag.

 

 

Przede wszystkim – nie znaleźliśmy nigdzie Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które wprowadziłoby w życie załącznik pt. „Zasady Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego”. Mamy nadzieję, że to tylko my nie możemy znaleźć tego zarządzenia lub omyłkowo nie zostało opublikowane w BIP. Jeśli natomiast doszło do przeoczenia i nie podjęto powyższego zarządzenia – dalsze działanie niestety nie ma podstaw prawnych. Jak można zgłaszać uwagi do czegoś, co nie istnieje? Bardzo ważna jest data wprowadzenia zarządzenia, gdyż Harmonogram przygotowania Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego (załącznik nr 2) nie może przecież dotyczyć okresu, który już minął.

 

 

Prosimy rozważyć sens podziału projektów na ogólnomiejskie i lokalne. Nie jest jasno zdefiniowany charakter ogólnomiejski: ważny dla terenu kilku dzielnic miasta. Co to oznacza? Kto o tej ważności decyduje? Brak ograniczeń kwotowych powoduje, że może zostać wybrany tylko jeden taki projekt o wartości 1,8 mln zł przez mocne promowanie tego projektu np. przez Urząd Miejski. Jeśli chodzi zaś o projekty lokalne, naszym zdaniem złym pomysłem jest ścisłe określanie maksymalnej kwoty dla małych obszarów miasta. Są miejsca naszego miasta, gdzie jest więcej potrzeb niż innych miejscach Wałbrzycha. Niech mieszkańcy zdecydują w głosowaniu powszechnym co jest dla nich istotne. Zachęcamy do zrezygnowania z podziałów na zadania ogólnomiejskie i lokalne oraz przeznaczenia całej kwoty 4 mln zł do zadań wspólnych. Można ewentualnie ograniczyć maksymalną wartość pojedynczego projektu do 400-500 tys. zł

 

 

Mamy poważne zastrzeżenia co do kart do głosowania. Przede wszystkim nie jest zachowana tajność głosowania. Każdy oddający głos ma obowiązek wpisać swoje dane osobowe. Może to spowodować np. naciski co do sposobu głosowania mieszkańców przez ich przełożonych, bo w łatwy sposób można będzie sprawdzić jak dana osoba głosowała. Mogą się nawet pojawić gotowe (wypełnione) karty do głosowania, które będą wręczane podwładnym.

 

 

Zmuszanie ludzi, którzy przyjdą oddać głos w wybranym lokalu, do wpisywania nr projektu z listy, nazwy zadania i jego lokalizacji oraz szacunkowy koszt zadania, może spowodować zniechęcenie tych osób i rezygnacje z głosowania. W naszej opinii karta powinna zawierać listę wszystkich projektów, a głosujący winien tylko zaznaczyć np. krzyżykiem trzy wybrane projekty.

 

 

w imieniu Grupy Obywatelski Wałbrzych

Paweł Orfin