www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Marta Loretz za Kruczkowskiego

17.08.2013 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ”INVEST-PARK” Sp. z o.o. powołało  Martę Loretz – przedstawiciela Gminy Wałbrzych na funkcję Członka Rady Nadzorczej VII kadencji Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Zmiana członka Rady Nazdorczej nastąpiła wskutek rezygnacji pana Piotra Kruczkowskiego z tej funkcji. Marta Loretz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest specjalistą w zakresie finansów przedsiębiorstw i instytucji samorządowych.