www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Jest źródło finansowania wieży widokowej na Dzikowcu

9.08.2013 r.

7 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec”. Umowa została podpisana przez Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Waldemara Kujawę oraz Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Tutaja.

 

 

Przedmiotem projektu jest budowa 20 metrowej wieży widokowej oraz montaż na obiekcie tablicy edukacyjnej, prezentującej wartości przyrodnicze obszaru. Wieża wraz z tablicą pełnić będzie rolę obiektu służącego edukacji ekologicznej, przez co przyczyni się również do poznania walorów przyrodniczych regionu i wypracowania proekologicznych zachowań objawiających się większą dbałością o stan środowiska naturalnego. Główną zaletą tablicy będzie przekazywanie informacji na temat różnorodności przyrodniczej, jaką będzie można obserwować z wieży widokowej. Projekt realizowany jest na obszarach prawnie chronionych i atrakcyjnych turystycznie, tak aby region zachował najcenniejsze gatunki i walory krajobrazowe. Tym samym przyczyni się do zachowania potencjału przyrodniczego regionu, a w szczególności obszarów Natura 2000.

 

 

Wieża widokowa będzie także służyć jako element monitoringu przeciwpożarowego Nadleśnictwa Wałbrzych.