www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Więcej kamer w Śródmieściu

9.08.2013 r.

14 nowych kamer przybyło w Śródmieściu Wałbrzycha. Koszt rozbudowy monitoringu miejskiego to prawie pół miliona złotych, z czego 70% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

 

– Istotnym elementem w zapewnieniu mieszkańcom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz porządku i spokoju publicznego jest całodobowy monitoring dzielnicy Śródmieście. Powszechnie wiadomo, że najlepszą bronią w walce z wszelkiego rodzaju przestępczością jest szybka informacja i natychmiastowe podjęcie działania zmierzającego do zapobieżenia przestępstwa. Elementem wspomagającym tą broń jest system monitoringu wizyjnego, który od 1 lipca 2011r. został przekazany do obsługi przez Straż Miejską – mówi Komendant Straży Miejskiej w Wałbrzychu Kazimierz Nowak.

 

W Śródmieściu funkcjonuje obecnie system monitoringu składający się z 34 kamer. Część z nich jest zamontowana w zmodernizowanym Parku Sobieskiego. Obsługą monitoringu zajmują się pracownicy cywilni Straży Miejskiej. Każde zgłoszenie przekazywane jest niezwłocznie do dyżurnego Straży Miejskiej lub Policji.

 

 

W ostatnim czasie udało się dzięki temu zarejestrować zdarzenia takiej jak np. włamanie do sklepu, próba kradzieży i dewastacji auta, kradzieży sadzonek z placu miejskiego czy kąpiel w miejskiej fontannie. Sprawców tych przestępstw i wykroczeń udało się zatrzymać i ukarać.

 

 

– System ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego. To również narzędzie prewencyjne. Pozwala na przeciwdziałanie aktom wandalizmu, zmniejszanie przestępczości i podejmowanie bardziej skutecznych i szybszych działań Straży Miejskiej i Policji. Będziemy rozszerzać monitoring również na pozostałe dzielnice miasta – mówi Prezydent Wałbrzycha Romana Szełemej.