www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zakończona przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu

31.07.2013 r.

Zakończyła się inwestycja pn. „Przebudowa ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni, od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Stacyjną”. Miasto pozyskało na ten projekt środki z Unii Europejskiej.

 

 

– Inwestycja ta ma charakter strategiczny, głównie z uwagi na sąsiedztwo z terenami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To ważny węzeł komunikacyjny, który w połączeniu z zaplanowaną na ten rok inwestycją przebudowy wjazdu do Wałbrzycha, będzie miał kluczowy wpływ na rozwój gospodarczy miasta, ale i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej – mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

 

 

Wartość całej inwestycji to ok. 13 000 000 zł brutto, z czego kwota dofinansowania wyniosła 11 050 000 zł. (85%). Prace rozpoczęły się w czerwcu 2012r. i trwały rok. Wykonawcą robót była firma EUROVIA POLSKA S.A. W zakresie inwestycji było wykonanie nowej oraz remont istniejącej jezdni, chodników i zatok autobusowych na ul. Uczniowskiej. Wymagało to m.in. rozbiórki dwóch budynków mieszkalnych kolidujących z budową drogi, budowy nowych nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Przebudowano oświetlenie, sieci wodociągowe i gazowe. Odnowiono bariery, poręcze, ogrodzenia, zbudowano ekrany akustyczne. Przebudowana została sygnalizacja świetlna.

 

 

 

Otwarcia nowej drogi dokonali wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn Klik, marszałek województwa dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, prezes WSSE Barbara Kaśnikowska oraz, w imieniu parlamentarzystów . Grzegorz Schetyna.