www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Przyrodnicze zajęcia terenowe w OSK Podzamcze

29.07.2013 r.

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zorganizowana została wycieczka autokarowa Przejście szlakiem turystycznym z Andrzejówki do Sokołowska przez Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich umożliwiło zapoznanie się uczestników wycieczki z osobliwościami przyrodniczymi Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych omówili florę i faunę Parku, skupiając się na endemitach, czyli gatunkach nigdzie indziej nie występujących. Mali turyści obserwowali przyrodę, uczyli się rozpoznawania gatunków drzew, posługiwania się mapą oraz zapoznali się z zakazami i nakazami obowiązującymi w parkach krajobrazowych.

 

Dodatkowo zwiedzili drewniany kościół pw. Św. Jadwigi oraz dzwonnicę w Rybnicy Leśnej, a także prawosławną cerkiew pw. Św. Michała Archanioła w Sokołowsku. Obiekty te wpisane są do rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

 

Wycieczka zorganizowana została w ramach realizacji programu „Dla Natury”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.