www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pracodawcy oceniają ZIT

29.07.2013 r.

Zarząd Sudeckiego Związku Pracodawców oraz zrzeszeni w nim przedsiębiorcy zgłosili w sumie 21 uwag merytorycznych i propozycji do projektu programu ZIT dla Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020. – Złożyliśmy największą liczbę uwag podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu – uważa Artur Mazurkiewicz, Prezes Sudeckiego Związku Pracodawców.

 

 

Uwagi merytoryczne i redakcyjne zgłoszone przez Sudecki Związek Pracodawców odnosiły się do większości priorytetów zawartych w tym dokumencie. – Zależało nam, aby ocenić nie tylko sam priorytet dotyczący gospodarki oraz innowacyjności przedsiębiorstw, ale również pozostałe priorytety, które będą miały wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Aglomeracji Wałbrzyskiej do 2020 roku – mówi Artur Mazurkiewicz. Według niego, dokument będzie wymagał w dalszym ciągu konsultacji społecznych, nawet w wąskim gronie eksperckim. – Jest jeszcze dużo pytań i wątpliwości. Tym bardziej, że pod koniec lipca minister Bieńkowska zatwierdziła dokument Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Z jego pomocą, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i samorządy wszystkich szczebli przygotują się do realizacji ZIT – dodaje.

 

Na czym zależy pracodawcom ?

Pracodawcy z SZP uważają, że ważnym elementem pobudzenia i rozwoju lokalnej gospodarki w latach 2014-2020 jest efektywna i długofalowa współpraca między instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami z sektora MŚP oraz władzami lokalnymi. Zwracają uwagę na konieczność zbudowania również realnej i prawdziwej współpracy między środowiskiem biznesu a lokalnymi uczelniami i naukowcami. – Wałbrzyskie uczelnie w ograniczonym stopniu współpracują z pracodawcami. Komercjalizacja wyników badań naukowych praktycznie na naszym rynku nie istnieje. Pod względem innowacji i zastosowania osiągnięć nauki w gospodarce Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w OECD, a co dopiero Aglomeracja Wałbrzyska – mówi Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu SZP, odpowiedzialny w związku za fundusze unijne.

 

 

Czym jest ZIT

 

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania.

 

 

Samorządy lokalne planujące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Umawiające się samorządy muszą także podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, ponieważ projekty w tej formule finansowane będą ze środków dostępnych w Regionalnych Programach (RPO).