www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Warsztaty ekologiczne i Kampania ‚Czyste Sudety’ [foto]

27.07.2013 r.

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” pan Jacek Wodzisławski – prezes Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL – zorganizował pierwsze warsztaty ekologiczne połączone z rozpoczęciem VIII edycji Kampanii „Czyste Sudety”. Zajęcia zrealizowane były w ramach realizacji projektu „Dla Natury”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

 

 

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z m.in. z zasadami selektywnej segregacji odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych, zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczania środowiska oraz proekologicznymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem zajęć była identyfikacja zagrożeń równowagi w przyrodzie oraz kształtowanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym kreowaniu właściwych postaw i zachowań.

 

Warsztaty zakończone zostały konkursem, w którym dzieci podzielone na cztery grupy prezentowały co należy, a czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników na odpady.

 

 

Kampania „Czyste Sudety” jest jedną z „Wakacyjnych kampanii edukacji recyklingowej” Fundacji RECAL promujących edukację ekologiczną na przykładzie zbiórki aluminiowych puszek po napojach. Do tego dochodzi również promocja regionu Sudetów jako terenu atrakcyjnego turystycznie. W trakcie poprzednich siedmiu edycji „Czystych Sudetów” przeprowadzonych zostało 177 bezpłatnych warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział blisko 5 tysięcy uczestników.

 

 

Fundacja RECAL razem z partnerami współorganizującymi Kampanię „Czyste Sudety” tworzą Koalicję Czystych Sudetów. W 2013 roku są to:

Fundacja „Zielona Akcja”

Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Wałbrzychu

Powiat Złotoryjski

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu

Związek Gmin Karkonoskich

recan Organizacja Odzysku S.A.

Patronat Honorowy nad „Czystymi Sudetami” objęli:

Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Rafał Jurkowlaniec

Wojewoda Dolnośląski – Aleksander Marek Skorupa

Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz

Uczestnicy zajęć w OSK SM Podzamcze zaangażowali się w zbiórkę aluminiowych puszek po napojach. Po zakończeniu wakacji zebrane puszki przekazane zostaną do punktu skupu, a z pozyskanych środków finansowych zakupiony zostanie sprzęt sportowy.