www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

1-go sierpnia trening alarmu

26.07.2013 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. DZ.U. 2013 poz. 96 Wojewoda Dolnośląski decyzją z dnia 8 lipca br. zarządził trening systemu wczesnego ostrzegania. W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia br. o godz. 17:00 uruchomione zostaną na terenie naszego miasta syreny, które wyemitują 3 minutowy modulowany dźwięk ,,ogłoszenie alarmu”.