www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Stypendia twórcze Urzędu Miasta

23.07.2013 r.

Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/27/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyznawania półrocznych i rocznych stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na I półrocze 2014 r. i na cały 2014 r. upływa z końcem lipca 2013 r. Wnioski wraz z ewentualnymi załącznikami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Sienkiewicza 6-8.

Regulamin przyznawania stypendiów wraz z wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.