www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Budżet obywatelski w Wałbrzychu?

17.07.2013 r.

5 lipca 2013 pod wałbrzyskim ratuszem odbyła się konferencja prasowa informująca o powstaniu nowego ruchu Obywatelski Wałbrzych.

Obywatelski Wałbrzych został powołany jako ruch obywatelski. Obecnie jest to grupa kilkunastu znajomych mocno zainteresowanych losami naszego miasta. Niebawem zarejestrowane zostanie formalnie Stowarzyszenie, aby ułatwić przyszłą działalność. Inicjatorzy wierzą, że szybko dołączy do nich spora liczba wałbrzyszan, którzy zechcą zrobić coś dobrego dla swojego miasta. Swoją działalność skupimy na tworzeniu pozytywnej aktywności obywatelskiej i wzmacniania postaw demokracji, czyli współdecydowania o Wałbrzychu – zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

BUDŻET OBYWATELSKI

 

Jedną z pierwszych akcji jest projekt Budżetu Obywatelskiego. Korzystając z doświadczenia ludzi, którym udało się to zrobić w innych miastach, inicjatorzy  złożyli projekt Uchwały do Rady Miejskiej Wałbrzycha wraz zebranymi podpisami popierających to wałbrzyszan.

Budżet Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego lub innego budżetu, który ich dotyczy. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Wałbrzycha uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy.

Budżet obywatelski działa już w miastach:

Sopot, Poznań, Łódź, Wrocław, Płock, Szczecin, Ruda Śląska, Rybnik, Olsztyn, Białystok

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Wałbrzychu to:

Lepsze gospodarowanie budżetem Wałbrzycha– inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej. Władze samorządowe, dzięki lepszemu rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, będą mogły podejmować lepsze decyzje.

Przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność finansów publicznych.

Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliży do siebie ludzi, pozwali im poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje do wspólnego działania. Budżet partycypacyjny zbuduje świadomość obywatelską i kapitał społeczny gminy.

Większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim mieście, mieszkańcy poczują się z nim bardziej związani. Wzrośnie również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.

Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu da im wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

Cykliczne wprowadzenie konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego pozwoli na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Wałbrzychu. Dzięki konsultacjom władze miasta Wałbrzych będą miały możliwość poznania preferencji i oczekiwań mieszkańców oraz podniesienia swych kompetencji w zakresie organizowania dialogu z obywatelami. Konsultacje zwiększą aktywność i zaangażowanie w sprawy miasta organizacji społecznych oraz obywateli.

Podstawowe założenia w Wałbrzychu:

ogólna kwota budżetu to 2 mln zł

projekt może zgłosić każdy mieszkaniec lub organizacja pozarządowa z poparciem 50 Wałbrzyszan

w głosowaniu powszechnym wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha wybiorą projekty do realizacji

W Łodzi przeznaczono 20 mln zł na budżet obywatelski i wpłynęło ponad 900 wniosków od mieszkańców