www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Boguszów-Gorce pięknieje

16.07.2013 r.

Boguszów-Gorce pięknieje. Na terenie gminy, przy ulicy Żeromskiego, Kamieniogórskiej i Traugutta wybudowano nowe skwery. W mieście pojawiło się również 10 kolejnych drewnianych donic, w których zasadzone zostaną piękne, kolorowe kwiaty, dzięki czemu miejsca te zyskają na atrakcyjności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopełnieniem całości jest montaż 120 ławek, które maja za zadanie służyć mieszkańcom miasta do wypoczynku. Ławki pojawią się między innymi na ul. Bema prowadzącej do Góry Dzikowiec i w bezpośrednim sąsiedztwie stoku oraz na placach zabaw i skwerach.

Koszt wykonania skwerów to ok. 47.000,00 zł, przy czym część prac została wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych. Natomiast koszt ławek i donic to ok. 13.000,00 zł. Należy podkreślić, że ławki i donice wykonane zostały przez wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy w ramach prowadzonej przez Gminę współpracy z Zakładem.