www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Konkurs KRUS na najbezpieczniejsze gospodarstwo

13.07.2013 r.

Do konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na terenie działania PT KRUS w Wałbrzychu, Bystrzycy Kłodzkiej, Ząbkowic Śląskich oraz Świdnicy w 2013roku przystąpiło 24 rolników, którzy dokonali na terenie swoich gospodarstw różnego rodzaju usprawnień i inwestycji poprawiających bezpieczeństwo pracy.

Komisja w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Grzybowski

– Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu

Sekretarz komisji: Agata Sikora

– Specjalista PT KRUS w Wałbrzychu

Członek komisji: Lucyna Jabłonka

– inspektor PT KRUS w Świdnicy

Członek komisji: – Ewa Balázs

– inspektor PT KRUS w Wałbrzychu

Członek komisji: Jerzy Nowak

– przedstawiciel OIP we Wrocławiu

Członek komisji: Zbigniew Nieć

– Starszy Inspektor ds. prewencji PT KRUS w Ząbkowicach Śląskich

Członek komisji: Czesław Sawicki

– Starszy Inspektor ds. prewencji PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej

przeprowadziła ocenę gospodarstw pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyki przeciw pożarowej oraz ich estetyki. Oceniane były takie elementy środowiska pracy rolnika, jak: podwórze, budynki gospodarcze, ciągniki rolnicze, przyczepy używane w gospodarstwie, maszyny rolnicze, używane w gospodarstwie, pilarki tarczowe, obsługa zwierząt, estetyka gospodarstwa.

 

Laureatami Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” na etapie regionalnym a zarazem zwycięzcami konkursu – są gospodarstwa Państwa:

1 miejsce –Pana Zbigniewa Lewandowskiego, Krosnowice, gm. Kłodzko powiat kłodzki,

2 miejsce –Pana Krzysztofa Białeckiego, gm. Pieszyce powiat dzierżoniowski,

3 miejsce –Pani Moniki Tomaszek gm. Ziębice. powiat ząbkowicki.

 

 

Uroczyste podsumowanie Konkursu na szczeblu regionalnym odbyło się w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu w dniu 05.07.2013r. Spotkanie otworzył Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu – Pan Przemysław Grzybowski. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu – Jan Rybka, Dyrektor Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pan Tadeusz Jakubowski, Wicestarosta Ząbkowicki – Pan Ryszard Nowak, Wójt Gminy Czarny Bór – Adam Górecki, Kierownik Okręgowego Inspektoratu PIP w Wałbrzychu – Pan Jarosław Kruszyński, Kierownik DODR – Pan Krzysztof Borsuk, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wałbrzychu – Pan Artur Torbus, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz właściciele gospodarstw rolnych biorących udział w konkursie.

Dyplomy oraz nagrody zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie wręczali: Zastępca Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu – Jan Rybka, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu – Przemysław Grzybowski, Kierownik Okręgowego Inspektoratu PIP w Wałbrzychu – Pan Jarosław Kruszyński. Fundatorami nagród dla laureatów konkursu były: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Gmina Złoty Stok, Gmina Ziębice, Gmina Kłodzko, Gmina Marcinowice, Gmina Pieszyce, Gmina Dzierżoniów, Gmina Nowa Ruda, Gmina Międzylesie, Gmina Czarny Bór, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Stoszowice, Gmina Walim, Gmina Świdnica, Bank Gospodarki Żywnościowej w Wałbrzychu, Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich.

 

 

W wyniku podejmowanych działań prewencyjnych realizowanych systematycznie i konsekwentnie na przestrzeni ostatnich lat, poprawia się sytuacja w zakresie bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie.

 

Ewa Balázs