www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 461: Z emerytury wcześniejszej na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

12.07.2013 r.

Od 6 kwietnia 2011 r.  jestem na emeryturze. Dorabiam dodatkowo ok. 1800 zł miesięcznie i odprowadzam składki.  W październiku 2013 r. po 30 miesiącach dodatkowej pracy będę mógł wystąpić o podwyższenie emerytury w części socjalnej.   Mam pytanie – proszę o orientacyjną wysokość kwoty tej waloryzacji (części socjalnej) przy świadczeniu emerytalnym 4.050 zł. brutto. Czy ZUS przy przeliczeniu potrąci mi wcześniejsze waloryzacje?

 

Odpowiedź:

 

Szanowny Panie,

przeliczenie emerytury, o którym Pan pisze, będzie możliwe w przypadku zgłoszenia wniosku o drugą emeryturę, do której uzyska Pan prawo. Jeśli została Panu przyznana emerytura wcześniejsza, a po osiągnięciu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego zostanie zgłoszony wniosek o drugą emeryturę, uzyska Pan do niej prawo. Niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić wysokości takiej emerytury przy zastosowaniu wspomnianego przeliczenia ze względu na zbyt mało informacji z zakresu stażu, rodzaju przyznanej emerytury, wskaźnika podstawy wymiaru emerytury i wieku. Możemy jedynie podać, że w październiku 2013 r., po spełnieniu warunku uzyskania prawa do drugiej emerytury oraz co najmniej 30-miesięcznego ubezpieczenia po nabyciu uprawnień do pierwszej emerytury, jej część socjalna byłaby ustalana od obowiązującej od 1.03.2013 r. kwoty bazowej, tj. kwoty 3080,84 zł.

Bardziej szczegółowe informacje uzyska Pan pod numerem telefonu: 74 64-97-122, 107.

avatardodał: