www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

OSK realizuje program ‚Dla Natury’

12.07.2013 r.

W ramach działań związanych z realizacją projektu „Dla natury” zorganizowano w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze dla dzieci i młodzieży szereg zróżnicowanych zajęć. Wszystkie uwzględnione zostały w harmonogramie projektu realizowanego dzięki grantom finansowym z Funduszu Naturalnej Energii, przyznanym na podstawie konkursu, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM S.A.

 

Od pierwszych dni wakacji dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych, podczas których m.in. wykonują prace na konkursy, m.in. „Nawet małe dzieci segregują śmieci”, „Energia z natury”, „Bezpieczne wakacje”. Warsztaty fotograficzne prowadził Alek Ziółkowski Przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Odział Ziemi Wałbrzyskiej. Warsztaty obejmowały m.in. prezentację z zakresu podstaw fotografii. Uczestnicy warsztatów uzyskali wiedzę, która zostanie wykorzystana podczas wykonywania fotografii przyrody. Istotnym jest, że warsztaty będą znaczącym wsparciem dla osób, które przygotowują się do udziału w konkursie fotograficznym „Ukryta natura”. Natomiast warsztaty przyrodnicze prowadzili pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Warsztaty odbywały się w Książańskim Parku Krajobrazowym. Uczestnicy zajęć zapoznali się z florą i fauną parku, poznali osobliwości przyrodnicze i uczyli się rozpoznawać drzewa. Zwiedzili również ruiny zamku Cisy i wędrowali przełomem Czyżynki obserwując przyrodę. Podczas wyprawy odbywały się pogadanki i prelekcje a dzieci odpowiadały na pytania zadawane przez pracowników DZPK.