www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wałbrzyski rynek pracy

10.07.2013 r.

Wałbrzych należy do grupy miast, w których bardzo często dochodzi do wahania stopy bezrobocia. Najlepiej obrazują to dane Głównego Urzędu statystycznego, który podaje, że od początku 2013 roku, stopa bezrobocia w Wałbrzychu zmieniała się już kilka razy. Miasto początek roku otworzyło ze stopą bezrobocia wynoszącą równo 17,7%, aby przez kolejne miesiące przekroczyć granicę 18%, a na koniec maja zmniejszyć stopę bezrobocia do 16,4%. Być może nieduże zmiany procentowe tego nie obrazują, ale różnica pomiędzy najgorszym, a najlepszym wynikiem bezrobocia to ponad 1000 osób. Wahania stopy bezrobocia, które i tak jest wysokie i przekracza średnią stopę bezrobocia w Polsce, która obecnie wynosi 13,5%, spowodowana jest wysoką sezonowością zatrudnienia. Stopa bezrobocia widocznie zmniejsza się w miesiącach ciepłych, kiedy na rynku zatrudnienia pojawia się bardzo wiele ofert pracy sezonowych, jednak czas ten nie trwa długo, gdyż już w pierwszych tygodniach jesieni powraca do poprzedniego pułapu. Okazuje się, że zatrudnienie w Wałbrzychu jest niestabilne, co niekorzystnie wpływa na mieszkańców miasta, którzy z troską spoglądają w przyszłość.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pozycja gospodarcza miasta zmienia się z roku na rok. Wszystko zaczęło się w latach dziewięćdziesiątych, kiedy w mieście powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, która miała duży wpływ na przyciągnięcie zagranicznych inwestorów i stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta oraz okolic. Obecnie w strefie „Invest Park” mieszczą się firmy, kilku znanych producentów, którzy łącznie zatrudniają kilka tysięcy pracowników. Do najbardziej aktywnych należy firma Toyota oraz Cersanit. Ci dwaj przedsiębiorcy zatrudniają najwięcej osób na terenie strefy. Dobrą wiadomością jest to, że strefa ekonomiczna staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów, którzy planują otwarcie nowych zakładów pracy, co oznacza, że w niedługim czasie na zatrudnienie może liczyć spora grupa nowych pracowników. Jeśli przewidywania okażą się słuszne, już na przełomie roku, zatrudnienie w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej może znaleźć nawet powyżej 1000 osób, co z pewnością zmniejszy aktualną stopę bezrobocia i poprawi warunki gospodarcze wielu rodzin. Sprawdź aktualne oferty pracy w Wałbrzychu.

 
Urząd Pracy w Wałbrzychu (źródło: maps.google.pl)
źródło: http://maps.google.pl
 

Co może przynieść przyszłość?

Budżet Wałbrzycha na 2013 rok, to rekordowa suma ponad 500 milionów złotych, która w dużej części ma zostać przeznaczona na prace remontowe i modernizacyjne, a także budowę nowych dróg i osiedli mieszkalnych. Spowodowane jest to planowaną inwestycją przebudowy wjazdu do Wałbrzycha od strony Świebodzic, a także poszerzeniem niektórych jezdni w obrębie miasta. Duża inwestycja drogowa niesie ze sobą konieczność wyburzenia niektórych budynków mieszkalnych, co z kolei wiąże się z koniecznością wybudowania nowych osiedli, dla mieszkających tam rodzin. Z tego powodu, specjaliści z branży budowlanej mogą liczyć na zatrudnienie przy realizowanych przez miasto inwestycjach. Z pewnością poszukiwani będą inżynierowie, brukarze, a także inni pracownicy fizyczni, jacy będą pracować przy budowie osiedli mieszkaniowych oraz wspomnianych dróg. Przypuszczalnie inwestycje mogą potrwać nawet 2-3 lata, a więc w tym czasie stopa bezrobocia w mieście powinna się poprawić. Miejmy nadzieję, że nie będzie to efekt „jojo” i w kolejnych miesiącach znów drastycznie się nie zwiększy.

 

Artykuł został przygotowany przez portal Infopraca.pl.