www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Radość z uczenia się

8.07.2013 r.

20 osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Uczę się i pracuję” prowadzonym w partnerstwie Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Fundacji Wałbrzych 2000 pomimo wakacji pilnie przygotowuje się do podjęcia pracy.

Uczestnicy projektu mają już za sobą opracowanie Indywidualnych Planów Działania, udział w warsztatach psychologiczno-doradczych i pierwszej części kursu języka angielskiego. W tej chwili trwa kurs zawodowy dla personelu sprzątającego, w czasie którego uczestnicy uczą się jak obsługiwać maszyny do sprzątania, jakie stosować środki i jak dekorować pomieszczenia Po jego ukończeniu i odbyciu 3-miesięcznej praktyki oraz przeszkoleniu z języka angielskiego ze specjalistycznym słownictwem branżowym koniecznym do porozumiewania się np. z gości hotelowymi – uczestnicy projektu staną się wykwalifikowanymi pracownikami, których poszukują pracodawcy.

 

– Zainteresowanie udziałem w projekcie jest bardzo duże, – mówi Jolanta Ceran, prezeska Stowarzyszenia – już zgłaszają się chętni do następnych edycji. Dlatego tak ważne jest powołanie w Wałbrzychu Zakładu Aktywizacji Zawodowej, który stworzy osobom niepełnosprawnym możliwość zatrudnienia. Ważne jest również zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo przynosi to korzyści obydwu stronom. Dlatego cieszy nas przychylność władz Wałbrzycha z Prezydentem Romanem Szełemejem na czele i wsparcie naszych starań o stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych– dodaje Jolanta Ceran.

Obecnie w projekcie uczestniczy 12 kobiet i 8 mężczyzn w wieku od 18 do 62 lat. Wszyscy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i mają nadzieję, że udział w projekcie i zdobyte w czasie jego trwania kwalifikacje, kompetencje i umiejętności pozwolą im zdobyć zatrudnienie.

 

– Będziemy mocno wpierać naszych podopiecznych – mówi Magda Zywar, kierowniczka projektu – w poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. To są bardzo otwarte i przyjazne osoby, dla których niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w podjęciu odpowiedniej dla nich pracy.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na www.zaz.walbrzych2000.pl, w biurze projektu – Fundacja Wałbrzych 2000, ul. Wrocławska 53 i w sekretariacie Zasadniczej szkoły Zawodowej Specjalnej, pl. Bohaterów Pracy 1.

fot. Magda Zywar