www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Starostwo remontuje drogi w gminie Czarny Bór

8.10.2012 r.

Blisko pół miliona zł powiat przeznaczył na remonty dróg w Czarnym Borze. Część prac wykonywana jest we współpracy z gminą.

Starostwo Powiatowe zakończyło remont kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Grzędach, gdzie została wykonana nowa nawierzchnia ścieralna jezdni z masy bitumicznej oraz ścięte zawyżone pobocza gruntowe. Koszt remontu to 170 tys. zł. Prace sfinansowano w całości z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.

W Witkowie w ramach prac na odcinku kilometra położono nowe warstwy bitumiczne jezdni, remontowany jest też system odwodnienia drogi, ścinane pobocza gruntowe oraz montowane oznakowanie pionowe drogi. Koszt remontu to 253 tys. zł, z czego 192 tys. zostało pozyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Kolejne prace wykonywane są we współpracy dwóch samorządów – powiatu i gminy, dzięki czemu obecnie w Witkowie wyremontowany został chodnik na odcinku 250 m, a wkrótce będzie także remontowany 150 m odcinek w samym Czarnym Borze. – Jesteśmy otwarci na współpracę – mówi Adam Górecki Wójt Czarnego Boru – bo dzięki niej możliwe jest wykonanie większej ilości remontów w naszej gminie. Myślę, że te wyremontowane chodniki będą najlepszym przykładem, że ,,współpraca buduje”, szczególnie na różnych szczeblach samorządów – dodaje. Koszt prac w Witkowie ze strony Powiatu Wałbrzyskiego to 41 tys. zł.

Następny remont, zaplanowany także we współpracy powiatu z gminą, rozpocznie się w połowie października: wyremontowana zostanie nawierzchnia chodnika przy ul. Parkowej w Czarnym Borze na długości 150 m, szacunkowy koszt Powiatu Wałbrzyskiego to 35 tys. zł. – Cieszę się z tak dobrej współpracy z gminą Czarny Bór, bo dzięki niej możemy wykonać więcej prac, a ich efekty posłużą mieszkańcom przez kolejne lata – komentuje Andrzej Lipiński Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Zródlo wiadomosci: Powiat Walbrzych