www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Aglomeracja Wałbrzyska rozpoczyna negocjacje

4.07.2013 r.

3 lipca w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Aglomeracji Wałbrzyskiej z delegacją Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. propozycji finansowania obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach mechanizmu tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Delegacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w składzie Burmistrz Świebodzic B. Kożuchowicz, Burmistrze Nowej Rudy T. Kiliński, Bożena Dróżdż, Ireneusz Ratuszniak przewodniczył lider Aglomeracji Prezydent Roman Szełemej.

 

W spotkaniu uczestniczył m.in. dr Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Daniel Baliński Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W czasie spotkania delegacja Aglomeracji Wałbrzyskiej przedstawiła koncepcję realizacji ambitnego programu rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej w oparciu m.in. o środki w ramach ZIT. Wielkość proponowanych inwestycji Prezydent Roman Szełemej określił na poziomie ok. 2 mld zł. Obejmować one mają infrastrukturę komunikacyjną, system edukacji, gospodarkę wodno-ściekową i odpadową oraz energetykę. Osobnym ważnym zagadnieniem są projekty pobudzające sektor małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy. Kolejne spotkanie delegacji odbędzie się we wrześniu b.r.