www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Prezydent przyjął rezygnację Piotra Kruczkowskiego

1.07.2013 r.

Prezydent Wałbrzycha przyjął rezygnację Piotra Kruczkowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Wałbrzych w spółkach PEC S.A i WSSE „Invest Park”. Na najbliższych posiedzeniach Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Zgromadzenia Wspólników Prezydent przedstawi nowych przedstawicieli miasta.