www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Porozumienie o współpracy pod nazwą ‚Góry Wałbrzyskie’

29.06.2013 r.

25 czerwca Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Prezydent Wałbrzycha, Burmistrz Jedliny-Zdrój oraz Prezes Fundacji Edukacji Europejskiej podpisali porozumienie pn.”Góry Wałbrzyskie”.

Celem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnych działań na rzecz rozwoju turystyki na obszarze gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym działań wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych oraz inwestycyjnych. Pozyskaniem środków na realizację tych działań będzie zajmować się Fundacja Edukacji Europejskiej. Dodatkowo studenci PWSZ będą mieli zapewnione miejsca na odbywanie praktyk studenckich zarówno w urzędzie miejskim Wałbrzycha i Jedliny-Zdrój jak i podległych jednostkach i instytucjach kultury, sportu i turystyki.

Porozumienie ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować nowe podmioty, chcące podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki na obszarze gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.