www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Prezydent z absolutorium

28.06.2013 r.

Rada Miejska na sesji 27 czerwca 2013 r. udzieliła prezydentowi Wałbrzycha absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe miasta za rok 2012.

Skarbnik miasta zreferowała radnym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dochody miasta w 2012 r. wyniosły ponad 356 mln zł, a wydatki 387 mln zł. Władze miasta pozyskały ze środków UE ponad 37 mln zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości 78 367 062,55 zł co stanowi 20,22 % ogółu wydatków. Na realizację zadań inwestycyjnych Miasto Wałbrzych pozyskało 37 945 610,62 zł a udział własny wyniósł 40 421 451,93 zł.

 

Przed głosowaniem nad absolutorium głos zabrał Roman Szełemej. Prezydent przypomniał najważniejsze inwestycje ukończone w 2012r. , tj. modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych, budowa żłobków na ul. Kasztelańskiej i Niepodległości, modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu, remonty dróg, restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe.

Po wystąpieniu Prezydenta radny w głosowaniu udzielili Prezydentowi absolutorium oraz zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za rok 2012.