www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej

24.06.2013 r.

Gmina Wałbrzych oraz Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław zapraszają na spotkanie informacyjne mieszkańców zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach komputerowych.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r., o godz. 12:00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, sala nr 123, I piętro.

Oferta szkoleń jest skierowana do mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, którzy ukończyli, co najmniej 18 lat, posiadają co najwyżej średnie wykształcenie oraz nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera – Wałbrzycha, Boguszowa-Gorc, Szczawna-Zdroju, Jedliny-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Czarnego Boru, Starych Bogaczowic, Walimia, Radkowa, Świebodzic, Kamiennej Góry oraz Miasta i Gminy Nowa Ruda. Mogą to być osoby zatrudnione, bezrobotne, emeryci, renciści, studenci I stopnia studiów.

 

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mogą uzyskać bezpłatnie Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence), potwierdzający nabycie przez nich umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

032-01